CNG – LNG – H2 – LH2. Paliwa Przyszłości

6 lipca, 2022 w Aktualności

Dzięki pistoletowi N-LH2 i linii węży Elaflex oferuje pierwsze na świecie rozwiązanie do tankowania samochodów ciężarowych LH2 kriogenicznym wodorem. Obsługa jest porównywalna z suchozłączami („Push-Turn” dla przepływu / „Turn-Pull” dla zamykania). Dysza ma zintegrowaną funkcję przedmuchiwania. Elementy do tankowania są przystosowane do pracy w zakresie temperatur od ‑253°C do +50 °C i ciśnienia roboczego 25 barów (2,5 MPa) oraz mają wspólną izolację próżniową.

Nowe produkty do tankowania paliw alternatywnych

Od dziesięcioleci firma Elaflex zajmuje się obsługą paliw alternatywnych i ze źródeł odnawialnych, takich jak LPG, CNG, LNG, wszelkiego rodzaju biodiesel oraz benzyna z domieszką etanolu lub metanolu. W trosce o przyjazną dla środowiska przyszłość coraz większego znaczenia nabiera wiele wariantów i nowych koncepcji produkcji paliw. Dlatego też na targach UNITI expo 2022 w Stuttgarcie firma Elaflex zaprezentowała nowe rozwiązania techniczne dla H2, CNG oraz innych paliw i płynów. Oto niektóre z naszych najważniejszych wydarzeń.

H2 ● sprężony wodór

W zakresie sprężonego wodoru dostępne są obecnie zawory kulowe i zwrotne oraz szybkozłącza do 1″. Są one wykorzystywane do załadunku i rozładunku pojazdów napędzanych wodorem oraz „wirtualnych rurociągów”. Urządzenia firmy Elaflex umożliwiają znacznie większe natężenie przepływu niż konwencjonalne elementy do napełniania H2, które są przystosowane do ciśnienia roboczego 350 barów (35 MPa).

H2 ● wodór niskociśnieniowy

W zakresie niskich ciśnień Elaflex dostarcza węże antystatyczne Ω/T do przesyłu do 100% wodoru H2. Szczelna, gładka wykładzina wewnętrzna umożliwia przesyłanie wodoru, np. w przemyśle chemicznym lub stalowym. Wytrzymała konstrukcja węża o ciśnieniu roboczym 20 barów (2 MPa) charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością < 0,36 Ncm³/h. Węże H2 o średnicy DN 13 – 50 są dostępne z końcówkami zaciskanymi tuleją, obejmami SPANNLOC lub SPANNFIX.

Kompensatory gumowe ERV-H2+ są odpowiednie do przesyłu do 100% wodoru, jak również do 100% metanu lub innych mieszanin, tzw. ‘hytanów’ (ang. ‘Hythane’). Ze względu na niską przepuszczalność można je stosować we wszelkiego rodzaju instalacjach rurowych w sektorze przemysłowym i na statkach. Ciśnienie robocze wynosi 25 barów (2,5 MPa).

CNG ● sprężony gaz ziemny

Dobrze znany system dozowania CNG został uzupełniony o złącza awaryjne SB-CNG. Lekka konstrukcja SB-CNG  z miękkim odbojnikiem chroni panele dystrybutora podczas pracy i rozłącza złącze w razie wypadku – podczas incydentu odjazdu. Po zerwaniu można je łatwo ponownie podłączyć. SB-CNG składa się ze złącza awaryjnego SB-CNG FL dla przewodu napełniającego „FL” i złącza awaryjnego SB-CNG VL dla przewodu odpowietrzającego „VL”. Wersja SB-CNG VLFL „EL” jest odpowiednia dla zestawów węży o tej samej długości całkowitej.

LPG ● gaz płynny

LPG może być również mieszany z DME, cieczą wytwarzaną z surowców odnawialnych. Pistolet ZVG 2 DME może być używany z zespołem węża EFL 16 dla dystrybutorów LPG. Kolejnym dodatkiem jest pistolet ZVG 2 K do przyłączy punktów tankowania J15 (głównie Japonia i Korea) zgodnych z normami ISO 19825 i JASO E208. Oba typy nadają się do tankowania pojazdów użytkowych i osobowych w ramach samoobsługi. Więcej informacji – pobierz: Elaflex Information 5.22