Zwijacze do węży przemysłowych


Zwijacze do węży

Użytkowanie dłuższych odcinków węży często okazuje się dość kłopotliwe. Cykliczne zwijanie i rozwijanie węży wymaga wysiłku, przy niewprawnej obsłudze może narazić wąż na uszkodzenia, a także jest czasochłonne. Zwijacze do węży, dobrane odpowiednio do danego zastosowania rozwiązują te problemy i ułatwiają sprawne oraz bezpieczne przeprowadzenie potrzebnych operacji. 

Dobór odpowiedniego rozwiązania musi być oparty o dokładną analizę potrzebnych funkcji, począwszy od przesyłanego medium i jego parametrów, poprzez zakresy i funkcje zwijacza, wymagania wynikające ze środowiska pracy aż po elementy końcowe montowane na wężu, takie jak pistolety lub złącza.


Jak prawidłowo wybrać zwijacz?

Określenie przeznaczenia

Przeznaczenie oznacza zarówno rodzaj i zakresy parametrów (ciśnienie, temperatura, wielkość przepływu itp.) przewodzonego medium jak i konkretne miejsce i charakter pracy. Przykładowo: zwijacze bębnowe przeznaczone do węży do mycia w zakładach produkcji spożywczej mają inne wymagania niż zwijacze warsztatowe. Wymagania odnośnie zwijaczy stacjonarnych są inne niż wymagania dla tych montowanych np. na autocysternach czy na statkach czy przy dystrybutorach paliw.
W dalszej kolejności możemy rozważać różne aspekty związane z możliwościami zabudowy oraz funkcjonalności samego zwijacza, np. kwestii napędu (ręczny czy mechaniczny). 

Medium: typ i parametry
(własności fizyko-chemiczne, ciśnienie, zakres temperatur, wielkość przepływu (częściej średnica nominalna))
– na tej podstawie określamy wstępnie typ zwijacza, typ węża oraz materiał końcówek.

Przeznaczenie: miejsce i charakter pracy
na tej podstawie identyfikujemy:

 • długość roboczą i opcjonalne dostosowanie do kierunku pracy (rama uchylna)
 • szczególne wymagania dla danego zastosowania, np. odporność na warunki zewnętrzne, korozję, przystosowanie do pracy w strefach EX, aseptyczność itp. cechy środowiskowe miejsca pracy
 • wymagany sposób zabudowy – stacjonarne: na ścianie, posadzce, sufitowe) lub mobilne (wózek, cysterna)
 • wymaganą geometrię (wąski-wysoki, niski-szeroki) w związku z miejscem zabudowy
 • wymagany rodzaj napędu (ręczny, sprężynowy, elektryczny, pneumatyczny, hydrauliczny)
 • zakończenie węża: pistolet nalewczy lub natryskowy, szybkozłącze, inny typ złącza


Zwijacze przeładunkowe(do tankowania i napełniania zbiorników)

Nasze zwijacze węży nadają się do różnych mediów, np. benzyny, oleju napędowego, paliw typu  Jet,  roztworu mocznika ( AdBlue®  ),  detergentów,  środków  dezynfekcyjnych,  rozpuszczalników,  olejów, wody i gazów. Pokrywają one zakres ciśnień roboczych od 1 do 350 bar i mogą być zbudowane w taki sposób, aby pomieścić wąż o średnicach od DN 13 do DN 200 i dowolnej  długości.  W  zależności  od długości węża i dostępnej przestrzeni, mogą być zaprojektowane  na  bębnie  „długim  i  niskim”  lub  „wysokim i wąskim” – odpowiednio do zastosowania.

Nasz dział techniczny projektuje zwijacze węży według indywidualnych wymagań użytkownika. Do wyboru są następujące opcje:

 • zastosowanie / medium
 • wymiary montażowe
 • kolorystyka
 • dyski otwarte lub zamknięte
 • pozycja montażu (ściana lub powierzchnia płaska)
 • system prowadzący i jego pozycjonowanie
 • mechanizm zwijania (patrz strona 6)
 • w razie potrzeby, system zdalnego sterowania
 • opcjonalnie: szafki aby spozycjonować lub zabezpieczyć zwijacz