Węże przemysłowe

Węże przemysłowe – kluczowy element

Połączenia elastyczne spełniają w instalacjach różne funkcje: podłączanie ruchomych zbiorników transportowych, umożliwienie wykonywania określonych ruchów przez maszyny i urządzenia przy jednoczesnym ciągłym doprowadzaniu/odprowadzaniu medium czy izolacja od wibracji czy naprężeń pochodzących od pracujących urządzeń oraz wiele innych specyficznych zadań. Łączy je jedno: są potencjalnie „słabym ogniwem” instalacji, często szczególnie zagrożonym uszkodzeniem czy to pochodzącym od przewodzonego „trudnego” medium (ciśnienie, temperatura, agresywność chemiczna), czy od czynników zewnętrznych (uszkodzenie mechaniczne: załamanie, przecięcie, przetarcie lub inne, jak temperatura, czynniki chemiczne itp.). W przypadku niektórych zastosowań najbardziej obciążający dla węża może okazać się proces jego oczyszczania – np. sterylizacja i mycie w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym. Aby sprostać wymaganiom różnych aplikacji oferujemy kilkaset różnych typów węży przy czym około stu typów w wielu popularnych średnicach dostępnych jest stale z naszego magazynu.

piktogramy weze_pl

Jak prawidłowo dobrać wąż?

Zazwyczaj rozpoczynamy od poszukiwania węża przeznaczonego do określonego zastosowania, co najczęściej wiąże się jego określoną odpornością na przewodzoną substancję oraz ogólne cechy przewodów. Następnie sprawdzamy zakresy ciśnienia i/lub podciśnienia oraz temperatury. Mając wstępnie wytypowane przydatne węże poszukujemy potrzebnej średnicy, po czym sprawdzamy, czy minimalny promień zagięcia węża dla tej średnicy jest wystarczający.
Oczywiście musimy pamiętać, że aby wąż mógł pracować, musi być zamocowany na istniejących króćcach armatury lub wyposażony w odpowiednie złącza. Istniejący rodzaj końcówek może wymagać użycia określonego rodzaju typu węża oraz zdefiniowanej grubości ścianki.
W niektórych, nawet względnie popularnych zastosowaniach jak ciecz chłodząca lub grzewcza, istotne znaczenie mogą mieć inne czynniki, takie jak cykliczne wykonywanie określonego ruchu lub występowanie impulsowych zmian ciśnienia. W innych zastosowaniach wąż musi wytrzymać sytuacje awaryjne i przenieść bez rozszczelnienia duże siły. W sytuacji gdy stosowany odcinek węża będzie dość długi, może okazać się, że konieczne będzie wzięcie pod uwagę tłumienia przepływu, które jest zależne nie tylko od średnicy nominalnej węża, ale również od jego typu. W takich lub innych złożonych przypadkach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami – chętnie pomożemy znaleźć optymalne rozwiązanie.

UWAGA!

Nie zaniżamy parametrów krytycznych takich jak ciśnienie, temperatura. Jeżeli w danym procesie występują rożne parametry zawsze podajemy najbardziej skrajne wartości. Najwyższe możliwe ciśnienie i największe podciśnienie. Najwyższą i najniższą temperaturę pracy. Jeżeli wysokość ciśnienia, temperatura pracy, rodzaj przewodzonej substancji itd. może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi zalecamy kontakt z naszym działem handlowym w celu sprawdzenia poprawności doboru.
Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny za dokładność i poprawność podanych danych.

Zapraszamy do karty Przegląd Węży. Dzięki niej odnalezienie potrzebnego rodzaju węża będzie nieco łatwiejsze…

Minimalny promień zagięcia

Minimalny dopuszczalny promień zagięcia określany jest względem osi węża. Jest to parametr konstrukcyjny węża, podawany przez producenta, którego przekroczenie jest niedopuszczalne i prowadzi do uszkodzenia węża.promienzagiecia3


Węże gumowe

Węże techniczne wykonane z gumy występują obecnie w bardzo wielu odmianach konstrukcyjnych wynikających z potrzeby uzyskania specyficznych właściwości i parametrów. Widoczne na pierwszy rzut oka różnice wynikają z zastosowanych metod produkcji oraz ze sposobu wykonania wzmocnienia węża (widocznym w jego przekroju). Łatwe do odróżnienia są też węże przeznaczone do zastosowań w przemysłach „czystych” jak np. przemysł spożywczy, gdzie najczęściej stosowane są dla warstw wewnętrznych gumy białe, a na zewnątrz jasne, kolorowe lub ewentualnie w całości przejrzyste (silikon). Pozostałe różnice mogą być już mniej dostrzegalne lub wręcz niewidoczne – jak np. konkretny rodzaj i skład mieszanki gumowej użytej do budowy węża czy szczegóły wykonania warstw pośrednich i wzmocnienia.


 

Węże tłoczne, ekstrudowane

Węże o małych średnicach (od DN6 do DN25 mm). Najczęściej produkowane na liniach automatycznych, dzięki czemu dostępne są dość długie odcinki (80-100m). Charakterystyczna bardzo gładka warstwa zewnętrzna. Wzmocnienie oplotem do pracy tłocznej. Typowy zakres ciśnień roboczych 10-20 bar.

ekstrudowana

 

Węże tłoczne, produkowane na mandreli

Najpopularniejsza metoda produkcji wielu węzy technicznych i hydraulicznych. Charakterystyczna warstwa zewnętrzna z odciskiem tekstylnym. Typowe zakresy średnic od DN 6 do DN100. W przypadku węży technicznych typowy zakres ciśnień 10-20 bar, węży hydraulicznych do ok. 400 bar (oplot z drutu stalowego).

mandrelowe

 

Węże ssawno-tłoczne

Najbardziej popularne wielkości węży ssawno-tłocznych gumowych to średnice od DN19 do DN 100. Charakterystyczna jest jedna lub więcej spiral wzmacniających wąż na działanie podciśnienia, najczęściej z drutu. Węże wykonywane na mandrelach sztywnych, najczęściej posiadają zewnętrzny odcisk tekstylny. Typowe ciśnienia robocze od 6 do 25 bar.

ssawno_tloczne

 

Węże ssawno-tłoczne z wykładziną z tworzywa

Wykonane tak jak klasyczne gumowe węże tłoczne lub ssawno tłoczne, z tym że wewnątrz znajduje się cienka warstwa tworzywa sztucznego zapewniająca głównie większą odporność chemiczną a także czystość.

zliningiem

Opcje węży gumowych

faldowana_warstwa_zewnetrzna

Fałdowana warstwa zewnętrzna

Zwiększa elastyczność węży od dużych średnicach (typowo DN75 i więcej)
tekstylna_oslona_termiczna
Tekstylna osłona termiczna
Trwale zwulkanizowana z wężem tkanina odporna na wysoką temperaturę zewnętrzną, najczęściej szklana.
Popularne rozwiązanie dla węży chłodzących w metalurgii i hutnictwie.
W przypadku pieców indukcyjnych konieczne także bywa zastosowanie węży nieprzewodzących, o dużej odporności na przebicie (> 5kV)
guma_trudnopalna

Guma trudnopalna
Specjalne gatunki mieszanek gumowych o wysokiej odporności na działanie płomienia i wysokiej temperatury, chroniące wąż przed przepaleniem.
lining
Guma i wykładziny antystatyczne
W pewnych zastosowaniach, np. do mediów łatwopalnych i przeładunków w strefach zagrożenia wybuchem, istnieje potrzeba zapewnienia odpowiednich własności antystatycznych. Obecnie coraz częściej sięga się po węże klasy Ω/T, zapewniające odpowiednie własności dla warstwy wewnętrznej i zewnętrznej wzdłuż węża (do końcówek) oraz skrośnie (od wnętrza do warstwy zewnętrznej). Ten sposób realizacji własności antystatycznych wypiera rozwiązania z metalowymi linkami antystatycznymi wbudowywanymi w warstwę wzmacniającą węża (klasa M).
kolem_po_wezu

Wykonania odporne na przejechanie

Istnieją konstrukcje węży ssawnych odporne na zagniecenie: np. po przejechaniu odzyskują swój kształt.
neon

Oznakowanie fluorescencyjne

Stosowane np. w przypadku węży do paliw lotniczych przeznaczonych do tankowania samolotów, poprawiają widoczność węża w ciemności.

Warstwa wewnętrzna (gumy i wykładziny z tworzyw)

Warstwa wewnętrzna węża styka się bezpośrednio z przepływającym medium i dlatego właściwości materiału z którego jest wykonana mają główne znaczenie dla przydatności do danego zastosowania. Poniżej zamieszczamy charakterystykę popularnych materiałów.

Nazwy popularne Oznaczenie ASTM Opis Właściwości
g. naturalna NR Kauczuk naturalny Doskonałe własności fizyczne, odporność na ścieranie oraz niskie temperatury. Brak odporności na oleje i ograniczona odporność na kwasy.
g. nitrylowa (Buna N®) NBR Akrylonitryl butadien Doskonała odporność na produkty ropopochodne i węglowodory alifatyczne (benzyna, olej napędowy, ropa naftowa) oraz oleje zwierzęce i roślinne. Dobre własności fizyczne.
Ograniczona odporność na związki aromatyczne.
Mieszanka NBR/PCV NBR/PVC Mieszanka gumy NBR z polichlorkiem winylu Doskonała odporność na oleje mineralne i zwietrzenie. Brak odporności na niskie temperatury – sztywność w niskich temperaturach.
g. etylenowo-propylenowa EPDM Kauczuk Etylenowo-Propylenowo-Dienowy Doskonała odporność gorącą wodę i parę, na ozon i zwietrzenie, substancje chemiczne (detergenty, alkohole, ketony, zasady, kwasy nieorganiczne i organiczne, wysokie i niskie temperatury.
Słaba odporność na produkty ropopochodne.
g. styrenowo-butadienowa SBR Kauczuk Styrenowo – Butadienowy Dobre własności fizyczne, odporność na ścieranie. Słaba odporność na produkty ropopochodne.
Chloropren (Neopren®) CR Chloropren Dobra odporność na starzenie, trudnopalność, dobre własności fizyczne. Odporny na czynniki chłodnicze, amoniak, dwutlenek węgla, oleje silikonowe, zasady, alkohole, chlor, ozon, oleje roślinne. Słaba odporność na produkty ropopochodne.
g. butylowa IIR Butyl Doskonała odporność na zwietrzenie, niska przenikalność dla gazów, dobre właściwości fizyczne oraz odporność na niskie i wysokie temperatury. Dobra odporność na kwasy i zasady – zbliżone do EPDM. Brak odporności na produkty ropopochodne.
g. chlorobutylowa CIIR Chlorobutyl Doskonała odporność na zwietrzenie, niska przenikalność dla gazów, dobre właściwości fizyczne oraz odporność na niskie i wysokie temperatury. Dobra odporność na kwasy i zasady, jeszcze lepsza odporność chemiczna niż gumy butylowej. Brak odporności na produkty ropopochodne.
G. Fluorowana (Viton®) FKM Grupa elastomerów zwierająca fluorek winylidenu Bardzo dobra odporność chemiczna zwłaszcza na paliwa, oleje i produkty ropopochodne oraz na wysokie temperatury. Obecnie wyróżnia się 5 typów, różniących się dość znacznie składem i szczegółowymi własnościami.
G. Silikonowa VMQ Guma silikonowa Bardzo dobra odporność na wysokie i niskie temperatury, wysoka elastyczność, dobre własności elektroizolacyjne. Popularne wersje czyste, fizjologicznie bezpieczne, przejrzyste lub techniczne, barwione w masie np. do gorącego sprężonego powietrza.
WYKŁADZINY:
PTFE Teflon® PTFE Politetrafluoroetylen Uniwersalna odporność chemiczna. Fizjologicznie bezpieczny. Odporność na bardzo wysokie i niskie temperatury, niskie tarcie.
FEP FEP Fluorowany etylen-propylen Bardzo podobnie jak PTFE uniwersalna odporność chemiczna. Fizjologicznie bezpieczny. Odporność na wysokie i niskie temperatury, niskie tarcie.
UPE UMHWPE Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej Doskonała odporność na rozpuszczalniki, chemikalia, kwasy oraz produkty ropopochodne (również zawierające związki aromatyczne), bardzo dobra odporność na ścieranie
Nietoksyczny, bez smaku i zapachu.

ASTM – American Society for Testing and Materials
Neoprene®, Viton®, Teflon® są zastrzeżonymi znakami towarowymi DuPont, DuPont Elastomers.

Należy zaznaczyć, że ostatecznie o przydatności węża do danego zastosowania czy substancji chemicznej w określonym stężeniu i temperaturze nie decyduje wyłącznie warstwa wewnętrzna, ale również pozostałe elementy konstrukcyjne: wzmocnienie i warstwa zewnętrzna.

Węże kompozytowe

Węże kompozytowe zbudowane są z wielu warstw nawiniętych tkanin z tworzyw sztucznych oraz folii ściśniętych pomiędzy spiralami z drutu metalowego. Tego typu węże nie nadają się do samodzielnego montażu końcówek, dlatego dostarczane są w formie przewodów gotowych. Ich wielką zaletą jest bardzo dobra elastyczność – również w przypadku dużych średnic nominalnych i niskich temperatur pracy, dlatego chętnie stosowane są na autocysternach. Odpowiednio dobrane kombinacje materiałów pozwalają na wykonanie węży do ekstremalnie niskich temperatur (płynne gazy), zaopatrzonych w specjalną barierę termoizolacyjną, do gorących, płynnych substancji bitumicznych czy też trudnopalne – o wysokiej odporności na ogień.

Bardzo istotną zaletą węży kompozytowych jest możliwość ich wykonania w dużych średnicach (do DN 300 mm) i jednocześnie w dość długich odcinkach (do 25m). Dzięki temu są one dobrym rozwiązaniem dla przeładunków masowych, np. statek-nabrzeże.

Węże kompozytowe wykonywane są zgodnie w wymogami norm europejskich EN 13766:2010 oraz EN13765: 2010 oraz innych krajów w kilku klasach i typach.  Typowe maksymalne ciśnienia robocze  wynoszą od 4 do 25 bar.

Przekrój węża
kompozytowego

Materiały wewnętrzne

W przypadku węży kompozytowych bezpośredni kontakt z przesyłanym medium ma zarówno warstwa wewnętrzna węża jak i spirala wewnętrzna, wobec czego przy doborze do zastosowania konieczne jest uwzględnienie właściwości materiałów obu tych elementów jednocześnie.

Opis popularny Oznaczenie Opis Właściwości
WYKŁADZINY:
PP PP Polipropylen Dobra odporność chemiczna i niska cena. Wrażliwość na niskie temperatury.
PTFE Teflon® PTFE Politetrafluoroetylen Uniwersalna odporność chemiczna. Fizjologicznie bezpieczny. Odporność na bardzo wysokie i niskie temperatury, niskie tarcie
SPIRALE Z DRUTU:
AL AL Aluminium Dobra odporność w zastosowaniach do paliw i niski ciężar. Mniejsza odporność na odkształcenia i wyższa cena.
St St Stal galwanizowana Dobra odporność w zastosowaniach do paliw oraz własności mechaniczne, niska cena. Ograniczona odporność na korozję.
SS SS Stal nierdzewna Dobra odporność na substancje chemiczne. Możliwość stosowania w bardzo niskich temperaturach.
Ti Ti Tytan Bardzo dobra odporność na korozję, duża wytrzymałość – porównywalna do stali, niewielki ciężar. Główną wadą jest wysoka cena.
PP /St PP /St Drut stalowy powlekany polipropylenem. Dobra odporność chemiczna i niska cena. Wrażliwość na niskie temperatury.
PVDF /SS PVDF /SS Drut ze stali nierdzewnej powlekany polipropylenem Bardzo dobra odporność chemiczna – stosowany do szczególnie agresywnych substancji chemicznych.

Węże płaskie (płasko zwijalne)

Węże płasko zwijalne zostały opracowane w XIX w. pierwotnie jako węże plecione do celów gaśniczych. W tym celu wykorzystywano włókna bawełniane, które po odkryciu procesu wulkanizacji zaczęto powlekać gumą. Taka konstrukcja umożliwia łatwe opróżnianie, zwijanie, przechowywanie i przewożenie węży. Dzięki temu możliwe jest szybkie zmontowanie tymczasowych linii doprowadzających duże ilości wody w potrzebne miejsce.

Obecnie głównym materiałem tworzącym płaszcz węża są włókna poliamidowe (nylon) i poliestrowe. Nadal często stosuje się wykładziny i powłoki gumowe, zwłaszcza z gumy nitrylowej, natomiast węże o najwyższej wytrzymałości na trudne warunki wytwarzane są w procesie ekstruzji poprzez splecione włókno a nie tylko jako nakładana z jednej lub z obu stron warstwa gumy. Dzięki temu, ponieważ włókno jest całkowicie zatopione w gumie (lub tworzywie – głównie poliuretany PU)) takie węże są odporne na delaminację (odrywanie wykładziny lub powłoki) i generalnie – najbardziej odporne mechanicznie na rozciąganie i rozdarcie.

Węże tego typu znalazły liczne zastosowania poza sektorem gaśniczym: stosowane są jako linie tymczasowe do doprowadzania lub odprowadzania wody, nawadniania i nawożenia w rolnictwie, zaopatrzenia w wodę i paliwa w wojsku, załadunku i rozładunku oraz zaopatrzenia statków oraz jako lekkie i elastyczne linie sprężonego powietrza na placach budowy i w kamieniołomach

 

Budowa węży płaskich

Podczas wytłaczania pod ciśnieniem do 150 barów, w którym guma lub poliuretan wnikają w luźno tkaną konstrukcję, tkanina jest dokładnie wycentrowana. Dzięki temu warstwa zewnętrzna i wewnętrzna są jednakowo grube i wytrzymałe w każdym punkcie.

Warstwa tekstylna, która jest w ten sposób chroniona w najlepszy możliwy sposób, zapewnia wytrzymałość węża na rozciąganie. Ponadto bez trudu wytrzymuje naturalne ścieranie, obciążenia punktowe, jak również obciążenia mechaniczne.

Odpowiednio do wymagań poszczególnych konkretnych zastosowań szczegóły konstrukcyjne węża takie jak szczegóły splotu i gatunki włókien, specjalne mieszanki gumy i warianty tworzyw oraz dodatków do nich dobiera się aby uzyskać najlepsze efekty i dopasowanie własności węża do potrzeb danej aplikacji.

Gdy niewulkanizowany wąż ostygnie po wytłaczaniu, wąż przechodzi przez system rolek, który igłuje zewnętrzną powłokę. Nakłuwanie nie przebija węża ani nie uszkadza tkaniny! To, co na pierwszy rzut oka wygląda na wadę, w rzeczywistości zapewnia jakość gotowego węża, ponieważ bez tego etapu opary powstające podczas późniejszej wulkanizacji wydostawałyby się z mieszanki gumowej w niekontrolowany sposób. Mogłoby to spowodować oderwanie się części zewnętrznej powłoki.

Ostatnim etapem jest specjalna wulkanizacja na linii płaskiej.

Zaciśnięte na obu końcach węża na długiej szynie, węże są napełniane gorącą parą przez określony czas: W zależności od typu węża trwa to ponad godzinę. W trakcie tego procesu ciśnienie pary wzrasta i ostatecznie jest wąż jest kontrolowany z użyciem wody pod ciśnieniem 10 barów.

W procesie wulkanizacji płaskiej guma rozwija swoje znane właściwości materiałowe, takie jak elastyczność, sprężystość i wytrzymałość mechaniczna. które zachowuje przez cały okres eksploatacji.

Przewody antystatyczne

W przypadku węży wymagających odprowadzania ładunków elektrostatycznych, jak na przykład w wężach do paliw w korpusie węża wbudowane są miedziane przewody antystatyczne, które łączy się z metalowymi końcówkami.

Obszary zastosowań

 • Nawadnianie i odwadnianie
 • Woda pitna
 • Sprężone powietrze
 • Paliwa
 • Górnictwo
 • Budownictwo
 • Wojsko i sytuacje kryzysowe
 • Sztuczne naśnieżanie
 • Osłona wiązek kabli i przewodów

Węże metalowe

Węże metalowe wykonywane są z fałdowanej blachy, najczęściej ze stali nierdzewnej, i wzmocnione zewnętrznym oplotem z drutu stalowego. Tego typu węże są relatywnie lekkie, elastyczne, odporne na wiele substancji chemicznych oraz są przydatne do substancji spożywczych. Są także całkowicie gazoszczelne, niepalne i mają naturalną zdolność przewodzenia ładunków statycznych. Stosuje się je w najszerszym zakresie temperatur: od kriogenicznych (ciekłe gazy) do kilkuset stopni Celsjusza. Niekwestionowaną zaletą tego typu węży jest również możliwość łatwej utylizacji. Widoczną wadą w stosunku do większości typowych węży z gumy i tworzyw sztucznych jest głębokie fałdowanie warstwy wewnętrznej, które powoduje turbulencje przepływającej cieczy i które może być miejscem trudnym do oczyszczenia z ewentualnych osadów. Dostępne w bardzo szerokim zakresie średnic od DN 6 do DN 250 mm oraz różnych wariantach wykonania i wersjach ciśnieniowych są stosowane w wielu skrajnie odległych gałęziach przemysłu.
Ze względu na konieczność montażu końcówki przy pomocy spawania tego typu węże dostarcza się w postaci przewodów gotowych.


Typy węży metalowych

 

metalowy1 profil1t Węże o standardowym profilu fałdowania – uniwersalne rozwiązanie dla większości zastosowań. Wytrzymałość ciśnieniowa jest silnie zależna od średnicy i ilości użytych oplotów. Dla DN 6 mm to maksymalnie 363 bar dla zastosowań statycznych, natomiast dla DN 250 mm to maksymalnie 13 bar
metalowy2 profil2t Węże o zagęszczonym profilu fałdowania – posiadają podwyższoną elastyczność. Zakresy ciśnień roboczych i dostępnych średnic są takie same jak dla węży standardowych.
metalowy3 profil3t Węże wysokociśnieniowe o pogrubionej ściance – posiadają wyższe maksymalne ciśnienia robocze, szczególnie w mniejszych średnicach. Przykładowo dla DN 6 mm – 460 bar.
metalowy4 profil4t Węże zakładkowe (o profilu agrafkowym) służą jako najczęściej jako osłona mechaniczna i wzmocnienie końcówek.

Materiały wewnętrzne:

W przypadku węży metalowych najczęściej stosowane są stale nierdzewne 1.4541, 1.4404.
W wyjątkowych aplikacjach stosuje się stopy specjalne: Hasteloy, Monell

Węże teflonowe

Należy wyraźnie odróżnić węże teflonowe od węży gumowych z wykładziną PTFE. W przypadku klasycznych węży teflonowych warstwa wewnętrzna wykonana jest wyłącznie z teflonu o odpowiedniej grubości, w formie gładkiej lub fałdowanej tuby, wzmocnionej z zewnątrz oplotem z drutu stalowego lub tworzywa sztucznego, natomiast w przypadku węży gumowych z wykładziną warstwa PTFE jest znacznie cieńsza – zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest wąż gumowy o tradycyjnej budowie. Samo tworzywo występuje w dwóch wersjach: naturalnej: przejrzystej lub białej która posiada dobre własności elektroizolacyjne i czarnej – antystatycznej o rezystancji mniejszej niż 106Ω.

Ponieważ PTFE jest materiałem o bardzo dużej odporności chemicznej, bardzo szerokim zakresie temperatur roboczych oraz fizjologicznie bezpiecznym i nie ulega procesowi starzenia, węże teflonowe mają potencjalnie bardzo szerokie spektrum zastosowań: od przemysłów farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego poprzez chemiczny aż po lotnictwo. Niestety, jest tworzywem dość drogim i trudnym do przetwarzania, przez co węże teflonowe nie są tanie.

Klasyczne węże teflonowe, posiadające dość grubą warstwę wewnętrzną z PTFE posiadają dodatkową, ogromną zaletę, która czyni je niezastąpionymi w pewnych aplikacjach: możliwość integralnego powlekania końcówek. Warstwa PTFE z wnętrza węża może być wyprowadzona poprzez otwór końcówki na powierzchnię uszczelniającą złącza, dzięki czemu przepływająca ciecz nie ma kontaktu z metalem końcówki. Brak też uskoku pomiędzy tworzywem a metalową końcówką, który powstaje w przypadku tradycyjnego zaprasowania.

Myśląc o stosowaniu węzy z PTFE należy pamiętać, że:

 • Wzrost temperatury silnie obniża wytrzymałość tuby z PTFE. Powyżej 130° C podane dla danej średnicy węża wartości ciśnienia roboczego należy zredukować o 1% na każdy 1° C wzrostu temperatury (dotyczy węży z tubę z PTFE i oplotem metalowym).
 • Standardowe PTFE posiada istotny poziom przenikalności dla gazów. W przypadku stosowania do gazów stosuje się inne, specjalne wersje węży.
 • PTFE jest dość delikatnym tworzywem i stosunkowo łatwo uszkodzić go mechanicznie, np. podczas oczyszczania lub montażu. Należy odpowiednio zwrócić uwagę na obsługę.

Montaż końcówek wymaga stosowania pras zaciskowych, natomiast wykonanie końcówek integralnie powlekanych – dodatkowych narzędzi i specjalistycznej obróbki termicznej, dlatego węże te nie są przewidziane do samodzielnego montażu przez klienta. Dostarczamy je w formie gotowych przewodów z końcówkami.

Integralne powlekanie końcówek

Węże teflonowe, posiadające dość grubą warstwę wewnętrzną z PTFE posiadają dodatkową, ogromną zaletę, która czyni je niezastąpionymi w pewnych aplikacjach: możliwość integralnego powlekania końcówek. Warstwa PTFE z wnętrza węża może być wyprowadzona poprzez otwór końcówki na powierzchnię uszczelniającą złącza, dzięki czemu przepływająca ciecz nie ma kontaktu z metalem końcówki. Brak też uskoku pomiędzy tworzywem a metalową końcówką, który powstaje w przypadku tradycyjnego zaprasowania.

Rodzaje węży teflonowych

teflon01
Rurki teflonowe bez wzmocnienia stosowane są w małych średnicach od DN 2 do DN10. Oprócz PTFE stosowane są także tworzywa fluorowe o zbliżonych właściwościach: FEP oraz PFA. Mogą być również dostarczone w wersji antystatycznej (czarna).
Typowa grubość ścianki 1 mm
teflon02
Uniwersalne węże gładkościenne wzmocnione oplotem stalowym, mogą być dodatkowo powlekane np. gumą silikonową dla łatwiejszego utrzymania czystości.
Typowe średnice od DN 6 do DN 25.
Typowa grubość ścianki PTFE około 1 mm.
teflon03
Uniwersalne węże fałdowane spiralnie wzmocnione oplotem stalowym, dużo bardziej elastyczne od węży gładkościennych. Ze względu na konstrukcję mają niższe ciśnienia robocze. Mogą być dodatkowo powlekane gumą silikonową podobnie jak węże gładkościenne.
Typowe średnice od DN 6 do DN25.
Typowa grubość ścianki PTFE około 1 mm.
teflon04
Węże fałdowane grubościenne, przeznaczone do przesyłu cieczy w procesach technologicznych, bardzo elastyczne w dużych średnicach. Grubsza ścianka zapewnia odpowiednio większą wytrzymałość. Wytrzymałość na załamanie oraz na podciśnienie może być dodatkowo zwiększona przy pomocy spirali z drutu stalowego nawiniętej z zewnątrz w zagłębieniu fałd węża.
Dostępne rozmiary od DN 13 do DN 150.
teflon05
Węże fałdowane grubościenne, o otwartym profilu fałdowania (kąt 120°), ułatwiającym przepływ medium i redukuje możliwość powstania zastoin. Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości wzmocnione spiralą z drutu.
Dostępne rozmiary od DN 12 do DN 100
teflon06
Wąż gładki wewnątrz do zastosowań wymagający pełnego, dokładnego oczyszczania przewodu.
Dostępne rozmiary od DN12 do DN50
teflon07
Węże gumowe z wykładziną PTFE lub FEP nadają się doskonale do wielu procesów technologicznych i przeładunków. W przypadku tego rodzaju węży możliwy jest samodzielny montaż końcówek zgodnych z EN 14420
Dostępne rozmiary od DN 13 do DN 100
teflon08
Węże gumowe z fałdowaną warstwą PTFE są bardziej elastyczne od węży z wykładziną. Oferowane są do niech specjalne dedykowane końcówki z demontowalnymi obejmami skorupowymi.
Dostępne rozmiary od DN 20 do DN 50
teflon09
Węże gumowe ELAPAHRM z idealnie gładką warstwą wewnętrzną PTFE dostarczane są wyłącznie w postaci gotowych przewodów z końcówkami. Końcówki mogą być powlekane integralnie lub zaciskane specjalnie ze zminimalizowanym uskokiem.
Dostępne rozmiary od DN 13 do DN 50


Węże z tworzyw sztucznych

Węże z tworzyw sztucznych są obecnie tak samo popularne jak węże gumowe i są niezastąpione w wielu zastosowaniach przemysłowych. Szeroka gama dostępnych materiałów termoplastycznych i możliwość łączenia ich w procesie produkcyjnym umożliwiła wyprodukowanie wielu typów węży. Konstrukcje części z nich są zbliżone do budowy węży gumowych (warstwa wewnętrzna – wzmocnienie tłoczne lub ssawno-tłoczne- warstwa zewnętrzna) ale też istnieje wiele innych rozwiązań, zwłaszcza dla aplikacji w których ciśnienia robocze są stosunkowo niskie.

Polecamy węże firmy

 

 

Rodzaje węży z tworzyw sztucznych

tworzyw1
Rurki niewzmocnione
tworzyw2
Węże wzmocnione oplotem syntetycznym, wykonane najczęściej z PVC, rzadziej z PU lub TPE.
Typowe średnice: od DN6 do DN50 mm.
tworzyw3
Węże wzmocnione spiralą z drutu, najczęściej wykonane z PCV, rzadziej z PU lub TPE lub warstwą wewnętrzną z PU. Typowe średnice: od DN 6 do DN 100 mm.
tworzyw4
Węże wzmocnione oplotem syntetycznym oraz spiralą z drutu, najczęściej z PCV, rzadziej z PU, TPE lub warstwą wewnętrzną z PU
Typowe średnice: od DN 6 do DN 100 mm
tworzyw5a
Węże ssawne wzmocnione spiralą z twardego PCV i wykonane z miękkiego, najczęściej przezroczystego PCV lub PU. Stosuje się tez węże z PCV z cienką wykładziną PU.
Dostępne średnice: od DN 13 do DN 300 mm
tworzyw6
Istnieje cała gama mocnych węży ssawnych wykonanych z PCV elastycznego i wzmocnionych spiralą z twardego PCV. Spirala wzmacniająca jest mocno lub całkowicie zatopiona w grubej ściance węża z elastycznego tworzywa.
Dostępne średnice: od DN 25 do DN 200 mm
tworzyw7
Węże z PCV wzmocnione spiralą z twardego PCV wyposażone dodatkowo w warstwę wewnętrzną PU o bardzo wysokiej odporności na ścieranie
Dostępne średnice: od DN 76 do DN 152 mm
tworzyw8
Węże folii PU lub PCV wzmocnione spiralą z drutu stalowego. Najczęściej stosowane do odpylania i odciągów z maszyn. Istnieje wiele wersji o zróżnicowanych parametrach ciśnienia, elastyczności, odporności na ścieranie, oraz wiele wariantów materiałowych.
tworzyw9
Lekkie węże z PCV wzmocnione spiralą z twardego PCV stosowane do odciągów lub nadmuchów.
tworzyw10
Węże o głębokim fałdowaniu, wykonane z jednorodnego tworzywa. Stosowane często do systemów centralnego odkurzania i odkurzaczy przemysłowych.
tworzyw11
Węże z tkaniny powlekanej tworzywem, np. PCV lub PU, wzmocnione spiralą z drutu stalowego. Są bardzo lekkie i elastyczne. Stosowane do wyciągu lub nadmuchu. Ich parametry zależne są od rodzaju zastosowanej tkaniny.
tworzyw12
Węże płaskie – płasko zwijalne wykonane z PCV lub PU, wzmocnione oplotem syntetycznym.
tworzyw13
Węże z tkanin powlekanych tworzywem wzmocnione spiralnym zaciskanym profilem metalowym. Istnieje wiele wersji tego typu węży o tkaninach specjalnie dobranych do zastosowania, np. bardzo agresywnych wyciągów oparów chemicznych lub ekstremalnych temperatur.
tworzyw14
Węże z tkaniny wzmocnione spiralą z drutu stalowego, przeszywane. Stosowane do nieco większych ciśnień niż węże zaciskane profilem metalowym.
Popularne tkaniny powlekane silikonem (do wysokich temperatur) lub neoprenem.


Materiały

PVC PCW Polichlorek winylu Bardzo niska cena, dobra odporność chemiczna. Istnieją wersje dopuszczone do substancji spożywczych. Ograniczona odporność temperaturowa, w niskiej temperaturze sztywnieje. Jako dodatek zmiękczający często są stosowane ftalany.
BioVinyl™ Bio-PVC Biologiczny polichlorek winylu Nieco wyższa cena niż tradycyjnego PCV ale eliminuje stosowanie plastyfikatorów na bazie ftalanów – w zamian stosowany jest środek zmiękczający pochodzenia biologicznego.
PU (ogólnie) PU lub TPU Poliuretan – ogólnie albo Termoplastyczny Poliuretan Doskonałe własności mechaniczne, bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność na ozon i starzenie. Elastyczność w szerszym zakresie temperatur. Umiarkowana odporność na temperaturę.
PU na bazie poliestrów PU lub TPU Poliuretan poliestrowy Doskonała odporność na ścieranie, własności mechaniczne, odporność chemiczna, np. na oleje mineralne
Słaba odporność na hydrolizę i czynniki mikrobiologiczne.
PU na bazie polieterów PU lub TPU Poliuretan polieterowy Znakomita odporność na hydrolizę i elastyczność w niskiej temperaturze, dobre własności mechaniczne i odporność na czynniki mikrobiologiczne. Słabsza odporność chemiczna.
Gumy termoplastyczne TPE Elastomery Termoplastyczne Grupa kopolimerów lub mieszanek polimerów w ramach której wyróżnia się obecnie sześć kategorii materiałów TPE-S (kopolimery blokowe styrenowe – np. popularny Santopren), TPE-O (mieszanki poliolefin), TPE-V (stopy elastomerów), TPE-U (poliuretany termoplastyczne) – opisane dokładniej powyżej, TPE-E (termoplastyczne kopoliestry) i TPE-A (termoplastyczne kopoliamidy).
Z tego powodu właściwości konkretnych materiałów są dość mocno zróżnicowane. Producenci węży najczęściej unikają podawania szczegółowych informacji poprzestając na określeniu ogólnym grupy tworzyw.
TPE-S (TPS) Kopolimery styrenowe Tworzywo o neutralnym smaku i zapachu oraz dobrej odporności na roztwory kwasów i zasad oraz alkohole, odporne na ozon, starzenie i promieniowanie UV. Elastyczne w szerokim zakresie temperatur.
TPE-hyg Higieniczna guma termoplastyczna Higienicznie czysta guma termoplastyczna o neutralnym smaku i zapachu odporna na roztwory kwasów i zasad oraz alkohole o dużych stężeniach a także oleje i tłuszcze. Odporna na ozon i starzenie.
Bardzo elastyczne w szerokim zakresie temperatur.
TPE-V (TPV) Wulkanizat polipropylenu z EPDM Dobra odporność na substancje chemiczne, starzenie i ozon, elastyczne w szerokim zakresie temperatur.
EVA EVA
(PEVA)
Kopolimer etylenu i octanu winylu Miękkie i elastyczne tworzywo o bardzo dobrej odporności na załamanie oraz na niskie temperatury.