Wyposażenie terminali

Wyposażenie terminali

Przewody gotowe
Naszą specjalnością jest projektowane i wytwarzane przewodów gotowych. Projektujemy z wykorzystaniem nowoczesnych programów CAD, montujemy ręcznie przy użyciu specjalistycznych pras hydraulicznych lub spawamy na stanowisku spawalniczym.
Gotowe przewody poddawane są próbom szczelności
i wytrzymałości,a także próbom hydrostatycznym na
urządzeniach testowych.
Urządzenia NO
W oparciu o wieloletnie doświadczenie służymy projektowo-doradczą wiedzą w zakresie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Jako jedni z nielicznych posiadamy certyfikaty PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz PN-EN ISO 9001:2009 wydane przez TDT (Transportowy Dozór Techniczny).
Zakres certyfikacji:
„Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawa,
serwisowanie urządzeń do napełniania
i opróżniania zbiorników transportowych
i elastycznych przewodów przeładunko
-wych oraz sprzedaż hurtowa
i detaliczna wyrobów i produktów.”