Forma wynika z Funkcji

26 maja, 2015 w Aktualności

ZVF 50 Pistolet nalewczy dla lotnictwa

Pistolet nalewczy dla lotnictwa
ZVF 50 jest ręcznym (nieautomatycznym) wysoko- przepływowym pistoletem nalewczym do tankowania naskrzydłowego oraz tankowania helikopterów paliwami JET i AVGAS. Po kilku latach rozwoju i prób eksploatacyjnych, w marcu 2015 rozpoczęte zostały dostawy do klientów.
ZVF 50 jest zgodny z wymogami JIG (Joint Inspection Group) i posiada kilka dodatkowych zalet, patrz ELAFLEX Information 5.13 PL.

Skomponuj pistolet
według własnych potrzeb

Pistolet posiada modułową konstrukcję i oferuje wiele opcji. W celu konfiguracji zapraszamy do skorzystania z naszego konfiguratora.


konfigurator2

broszura_zvf50Broszura
do pobrania

W celu uzyskania szczegółowych informacji skorzystaj z konfiguratora lub skontaktuj się z naszym Działem Handlowym.