DRUMQUIK – Hermetyczny rozładunek
zbiorników transportowych

21 czerwca, 2013 w Aktualności

Kiedy ciekła zawartość jest niebezpieczna – a nawet wtedy gdy nie jest – hermetyczne systemy rozładunku dają znaczące korzyści ekonomiczne, podnoszą bezpieczeństwo ludzi i procesu technologicznego oraz zmniejszają wpływ na środowisko..

W każdej chwili, miliony wypełnionych cieczą beczek i pojemników IBC krąży po świecie transportując wszystko od olejów jadalnych i dodatków smakowych po detergenty, rozpuszczalniki i inne substancje niebezpieczne, takie jak kwas siarkowy czy wodorotlenek potasu. Zbiorniki te stanowią dla przemysłu efektywny sposób dostarczania ciekłych dodatków i produktów od producentów/wytwórców oraz mieszalni które pakują je dla użytkowników końcowych –mających z kolei potrzebę transferu cieczy do mniejszych pojemników, bądź do swoich instalacji procesowych.

Historycznie, najprostszą metodą transferu z pewnością był “otwarty” system przeładunku – po prostu wylanie cieczy z oryginalnego zbiornika transportowego do wiadra przy użyciu króćca. Ta metoda jednakże tworzy nieporządek i generuje ryzyko odprysków i wycieków, które narażają pracowników i środowisko na potencjalne zagrożenia ze strony cieczy oraz powstających oparów.

Inną popularną metodą stosowaną w wielu gałęziach przemysłu jest zastosowanie quasi-zamkniętych systemów, gdzie rura ssąca w kształcie „żądła” wysysa zawartość z pionowo stojącego zbiornika przy użyciu pompy śrubowej o napędzie ręcznym lub elektrycznym/pneumatycznym.

Chociaż jest to krok we właściwym kierunku, “quasi- zamknięte” systemy rozładunku typowo nie są hermetyczne i umożliwiają wydostawanie się w przestrzeni roboczej potencjalnie niebezpiecznych oparów substancji chemicznych. Dodatkowo quasi-zamknięte systemy wymagają od pracowników okresowego wkładania i wyciągania rury ssącej – za każdym razem, kiedy zbiornik zostaje opróżniony – ta operacja naraża ich na działanie kropli, wycieków i oparów podczas pracy.

Trzecim rozwiązaniem jest “zamknięty” lub hermetyczny system rozładunku, który jest znacząco bezpieczniejszy zarówno od sposobu otwartego, jak i quasi-zamkniętego. Systemy hermetyczne działają w oparciu o pompę, która wyciąga medium ze zbiornika i dostarcza do końcowego procesu.

 
10 powodów, dla których warto rozważyć zastosowanie hermetycznego systemu rozładunku pojemników transportowych:
» Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
» Zachowanie czystości medium i zapobieganie degradacji
» Maksymalnie efektywne wykorzystanie cieczy
» Zapobieganie omyłkowym podłączeniom
» Redukcja kosztów sprzątania
» Redukcja kosztów utylizacji
» Wsparcie dla inicjatyw zrównoważonego rozwoju
» Dostawa z certyfikatem UN/DOT
» Kontrola kosztów
» Spełnienie wymagań dla pracy w strefach czystych (cleanroom)

Drumquick

drumquick


Praktycznie każdy rodzaj przemysłu może osiągnąć korzyści w wyniku stosowania systemów hermetycznych zarówno dla cieczy niebezpiecznych, jak i nie tworzących zagrożeń, ponieważ ma on wiele zalet dla producentów, przewoźników, rozlewni oraz użytkowników końcowych.

Wybór i instalacja hermetycznego systemu rozlewania


Decyzja o wykorzystaniu hermetycznego system rozlewania może być podjęta przez producenta beczek lub pojemników IBC, producenta substancji chemicznych czy też nawet przez końcowego użytkownika. W przypadku producenta zbiorników tani zestaw rury wgłębnej może zostać zainstalowany przed wysłaniem pustych zbiorników do klienta. Firma pakująca chemikalia może zainstalować je po napełnieniu zbiorników cieczą, przed wysyłką do klienta. Ewentualnie również użytkownik posiadający odpowiednie warunki do bezpiecznego wykonania montażu może zdecydować się na montaż na swoim zakładzie, przed użyciem. Niezależnie od tego na jakim etapie zintegrowany hermetyczny system rozlewania zostanie wdrożony, system idealny będzie jednocześnie zabezpieczał ludzi i środowisko przed kontaktem z substancjami chemicznymi, będzie łatwy w użytkowaniu i przyniesie korzyści dla wszystkich stron – producentów zbiorników, firm pakujących i użytkowników jednocześnie.

DrumQuik® cechy złącza


W idealnym przypadku złącze pomiędzy zespołem zbiornika a końcówką rurki/węża użytkownika powinno posiadać cztery zasadnicze cechy. Wszystkie te cechy posiadają złącza DrumQuik® należące do Systemu Rozlewania firmy Colder Products Company:

1. Wewnętrzny zawór odcinający zapewniający, że kiedy złącze jest odłączone od zbiornika (obojętnie czy podczas wymiany czy przechowywania) medium nie wycieknie i nie będzie kapać.
2. Króciec wylotowy posiadający wiele opcji montażu różnych końcówek złącznych, aby umożliwić łatwe podłączenie do systemu rurek/węży.
3. Oddzielny, zewnętrzny króciec odpowietrzający, który umożliwi uzupełnienie powietrza w trakcie opróżniania zbiornika, ale który również może być wykorzystany do podłączenia zasilania gazu obojętnego jak azot, dwutlenek węgla czy argon, aby zabezpieczyć media wrażliwe na tlen, jak na przykład oleje jadalne lub wysokiej czystości substancje chemiczne stosowane w mikroelektronice, w procesie produkcji paneli solarnych, czy w przemyśle farmaceutycznym.
4. Prostota i wytrzymałość, co oznacza że podłączenie do zbiornika i odłączenie może być wykonane szybko, ale z jednoczesnym zachowaniem czystości i braku wycieków. System kluczy zapewnia końcowemu użytkownikowi wizualne (kodowanie przy pomocy kolorów) i/lub mechaniczne sposoby zapobiegania przypadkowym błędnym połączeniom niekompatybilnych mediów..

drumquick
WIĘCEJ INFORMACJI:
Pobierz broszurę
DRUMQUIK

drumqiuk ibc 10