Nowe wymagania dotyczące
węży do gorących bitumin

22 lutego, 2013 w Aktualności

Zastosowanie nowych mieszanek bitumicznych spowodowało wzrost temperatur w punktach napełniania cystern. Obecnie coraz częściej są one wyższe niż kiedyś. Również ze względu na znacząca poprawę jakości izolacji autocystern węże do gorących substancji bitumicznych muszą znosić wyższe temperatury przeładunku. Natomiast nowe dodatki do mieszanek bitumicznych poprawiające ich płynność w niskich temperaturach stanowią kolejne wyzwanie dla odporności chemicznej warstwy wewnętrznej węży.

Z powyższych powodów firma Elaflex przeprowadziła modernizację warstwy wewnętrznej węży przeznaczonych do gorących substancji bitumicznych typu HB w rozmiarach DN 50 i DN 75. Specjalna mieszanka gumowa została już sprawdzona w warunkach eksploatacyjnych.

Ponadto firma ELAFLEX zaprojektowała nowy typ spirali zabezpieczającej przed załamaniem – KSS-HB, która została zaprezentowana po raz pierwszy na targach PetroTrans 2012. System ten składa się ze stalowej spirali zamocowanej przy pomocy specjalnej wersji obejm skorupowych Spannlock wykonanych ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie to zabezpiecza przed przegięciem rozgrzany odcinek węża bezpośrednio za końcówką, co znacząco wydłuża czas eksploatacji węży HB.
pistolet do wody
Pobierz broszurę systemu KSS-HB

Informacja 5.12 firmy Elaflex.