Węże Morskie do Bunkrowania i Cargo

14 kwietnia, 2017 w Aktualności

Od roku 1950 Elaflex jest czołowym dostawcą węży i akcesoriów do zastosowań morskich. Trwałe produkty firmy są zgodne z międzynarodowymi standardami. Jedną z najważniejszych międzynarodowych norm jest EN 1765 'Przewody z gumy do zasysania i tłoczenia oleju’. Aktualna wersja EN 1765:2016 zawiera dwie ważne zmiany.

Przewodność elektryczna: Dla przewodów typu S oraz L, wersje elektrycznie ciągłe podzielone są na typ M (’elektrycznie połączone’, rezystancja ≤100Ω) i typ Ω (’elektrycznie przewodzące’ dzięki zastosowaniu przewodzącej wykładziny i/lub powłoki węża, o rezystancji ≤106Ω). Wersja 'elektrycznie nieciągła’ (≥25.000Ω) pozostaje niezmieniona.
Elaflex dostarcza wszystkie wymagane typy.
Mocowanie końcówek: W zakresie montażu końcówek, aktualny standard definiuje trzy różne wersje:
wbudowane końcówki (zawulkanizowane)
zaciskane tulejami, końcówki EN 14420
bezpieczne obejmy wielokrotnego użytku, końcówki EN 14420. Elaflex dostarcza wszystkie żądane rodzaje mocowań końcówek.

Węże do Bunkrowania bez Spirali do Produktów Ropopochodnych

Elaflex dostosował się do światowego trendu rosnącego w kierunku długich, płaskozwijalnych węży do bunkrowania o klasie ciśnieniowej 15 bar (16 bar absolutnych, współczynnik bezpieczeństwa 4). Obecnie oferujemy nasze odnowione węże Typ FHD z klasą ciśnieniową L 15 również w rozmiarze DN 200 (8″), i o długościach 40 m – z magazynu.

Zakres węży FHD w odcinkach o długości 40 m obejmuje średnice DN 75, 100, 125, 150 oraz 200.

Dzięki montażowi obejm wielokrotnego użytku Spannloc oraz złączy zgodnych z EN 14420, Elaflex jest zdolny wyprodukować bezpieczny przewód włącznie z próbą ciśnieniową i certyfikatem w krótkim czasie. Zastosowane bezpieczne obejmy Spannloc są zaprojektowane i dopasowane do wymiarów naszych węży EN1756. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo obejmy Spannloc można traktować na równi z zabudowanymi (zawulkanizowanymi) końcówkami do węży.

Węże FHD z końcówkami mocowanymi obejmami Spannloc, jeśli ulegną uszkodzeniu mogą być skrócone i ponownie zamontowane w miejscu użytkowania co ma ogromne znacznie ekonomiczne dla użytkownika.
Alternatywnie, Elaflex dostarcza również wykonywane na zamówienie węże z wbudowanymi końcówkami typ SBL (klasa ciśnieniowa L 15).

Podsumowanie:
Typ FHD, wąż płaskozwijalny bez spirali, do produktów ropopochodnych. Może być zrolowany na płasko, zajmuje mniej miejsca podczas przechowywania oraz jest wygodniejszy w użytkowaniu. Nadaje się do przeładunków ship-to-ship (z boków lub z tyłu) i bunkrowania. Rozmiary do DN 200, z magazynu. Patrz katalog strona 129.

Typ SBL, płaskozwijalny wąż z wbudowanymi końcówkami, bez spirali, do produktów ropopochodnych. Spełnia wymogi kategorii L 10 EN 1765. Nadaje sie do operacji bunkrowania w dokach. Rozmiary do DN 350. Patrz katalog strona 131.

Węże Cargo ze Spiralą do Produktów Ropopochodnych

Dzięki wbudowanej spirali stalowej, te węże nadają się do rozładunku grawitacyjnego (spirala utrzymuje okrągły przekrój) oraz do pracy ssawnej.
Używane są do załadunków oraz rozładunków w dokach I przeładunkach ship-to-ship wszystkich produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%.

Typ STW, wąż ssawno-tłoczny dla tankowców. Standardowo używany do lekkiego bunkrowania, w rozmiarach do DN 200. Należy stosować zawiesia siodłowe aby zabezpieczyć wąż przed złamaniem. Montaż bezpiecznymi obejmami Spannloc. Patrz katalog strona 129.

Typ SBS, wąż do ciężkiego bunkrowania / cargo, z wbudowanymi końcówkami (zawulkanizowane). Zalecany do operacji przeładunkowych w przy pomocy dźwigów w dokach oraz załadunku i rozładunku w portach i rafineriach. Nadaje się do pracy ssawnej i tłocznej. Rozmiary do DN 350. Patrz katalog strona 131.

Węże Cargo do Innych Substancji

Elaflex dostarcza węże cargo ze spiralą i bez do załadunków oraz rozładunków najbardziej popularnych substancji, takich jak:

  • Typ LPG do Płynnego Propanu-Butanu, PN 25, mocowany bezpiecznymi obejmami Spannloc lub z wbudowanymi końcówkami, do DN 200
  • Typ HB, do gorących bitumin do 180° C, z wbudowanymi końcówkami, do DN 150
  • Typ UTS, do najpopularniejszych chemikaliów – tzn. substancji aromatycznych, rozpuszczalników i kwasów, biopaliw FAME / HVO itd., mocowany bezpiecznymi obejmami Spannloc, rozmiary do DN 200.
  • Specjalny typ do płynnej siarki, mocowany bezpiecznymi obejmami Spannloc
  • Specjalne typy do świeżej wody, np. dla Niemieckiej Marynarki Wojennej czy platform wiertniczych.

Węże Kompozytowe Cargo

Elaflex dostarcza również pełen zakres bardzo elastycznych i lekkich morskich węży kompozytowych morskich z zaciskanymi końcówkami. Nadają się od do szerokiego zakresu mediów – produktów petrochemicznych, olejów, chemikaliów, kwasów i rozpuszczalników, gazu płynnego – i dostępne są w różnych konfiguracjach.
Są zgodne z EN 13765, EN 13766 lub innymi standardami. Różne rodzaje dopuszczeń.
Wysokiej jakości produkcja firmy Dantec Ltd, rozmiary do DN 250.
Więcej informacji można znaleźć w katalogu na stronie 181 oraz na stronie internetowej siostrzanej firmy www.dantec.com

Złącza do Węży i Akcesoria

Elaflex dostarcza wysokiej jakości końcówki do węży zgodne z uznanymi standardami, perfekcyjnie dopasowane do wybranego węża i zastosowania. Większość produktów jest dostępna z magazynu w krótkim czasie. Węże są zwykle montowane przy pomocy bezpiecznych obejm wielokrotnego użytku Spannloc i Spannfix, alternatywnie są zaciskane. Elaflex oferuje: dostawę kompletnych przewodów elastycznych, profesjonalnie zmontowanych, przetestowanych i udokumento-wanych.

Końcówki Kołnierzowe wg. EN, ASA lub IMO, dostępne wersje specjalne, takie jak typ 'Navy’ DFC 150 z osadzoną uszczelką, zgodnie z VG 85289.

System końcówek z 'Obejmą Dzieloną’ zgodnie z normą MIL- C-24356 A oraz VG 95970, do łączenia segmentów węży morskich.

Szybkozłącza Suchoodcinające MannTek DDC do szybkiego łączenia pod ciśnieniem węży napełnionych medium.

Złącza Awaryjnego Rozłączania MannTek SBC z integralnymi zaworami odcinającymi, do zabezpieczenia przed nadmiernym obciążeniem.
Zawiesia siodłowe HSB Hosebun® zapewniają profesjonalne, zabezpieczające wąż podwieszenie przewodów elastycznych.
Ucho do Podnoszenia aby usprawnić manewrowanie ciężkimi przewodami.
Kołnierze Izolujące dostępne w rozmiarach 3-4-6-8-10″, zapewniają izolację elektryczną pomiędzy segmentami węży.
Pływaki do Węży do specjalnych zastosowań.

Jakość i Bezpieczeństwo

Są najwyższymi priorytetami. To prowadzi do uznanej niezawodności i wytrzymałości naszych produktów. Dzięki bliskim lokalnym relacjom z Klientami możemy zrozumieć problemy i zapewnić rozwiązania. Tak ekspercka wiedza wpływa ciągle na ulepszenia produktów.
Niezawodność: Węże i złącza są 'Made in Germany’, każde oznakowane indywidualnym numerem partii i data produkcji. Użytkownicy znajdą wiele produktów będących w ciągłym użytkowaniu w trudnych warunkach nawet przez ponad dziesięć lat.
Zgodność z normami: Elaflex dostarcza zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, takimi jak EN, ISO oraz specjalnymi normami militarnymi, takimi jak STANAG lub VG.
Certyfikacja: Produkty Elaflex spełniają wymagania system zapewnienia jakości zgodnie z AQAP-2130 dla dostaw dla sił NATO, dopuszczenie no. 9779/01 VG 95922. Ponadto, firma posiada certyfikat ISO 9001, dopuszczenia zgodności z Dyrektywą Ciśnieniową (PED) 2014/68/EU dla przewodów elastycznych. Dodatkowo, wiele z produktów posiada dopuszczenia typu instytucji militarnych oraz cywilnych.