Montaż węży Omega – Instrukcja

28 lipca, 2012 w Aktualności

1 »

2 »
Utnij ostrym nożem pod kątem prostym do osi węża.


3 »
Ułóż odpowiednio obejmy RS.

4 »
Nasmaruj śruby/nakrętki przed montażem. Do wstępnego zaciśnięcia użyj dwóch długich śrub montażowych umieszczonych krzyżowo.

5 »
Zamontuj śruby stalowe w wolnych otworach. Usuń długie śruby montażowe i zamontuj śruby stalowe. Dokręcaj krzyżowo. Właściwie zamontowaną końcówkę pozostaw na kilka godzin, aby elementy się ułożyły i wymień śruby pojedynczo na wykonane ze stali nierdzewnej.

6 »
Po zmontowaniu połówki obejmy powinny być równoległe. Połówek nie należy dokręcać do końca.

Uwaga! »

Przed pierwszym użyciem, nowy odcinek węża należy poddać próbie ciśnieniowej 1,5x ciśnienia roboczego (dla ciśnienia roboczego 16 bar – 24 bary). Należy również sprawdzić oporność elektryczną.
Montaż węży Omega wraz z zabezpieczeniem przez załamaniem węża

1 »


2 »
Utnij ostrym nożem pod kątem prostym do osi węża.


3 »
Aby obrócić zabezpieczenie należy nacisnąć końcówkę i obracać w kierunku przeciwnym do kierunku nawinięcia spirali. Uwaga! Odstęp między zwojami spirali musi wynosić nie mniej jak 1-2cm aby zachował elastyczność.

4 »
Szpilkę należy wprowadzić do otworu w KSS.


5 »
Umieść odpowiednio połówki obejmy na wężu. Zwróć uwagę na korelację szpilki i otworu.


Uwaga! »

Przed pierwszym użyciem, nowy odcinek węża należy poddać próbie ciśnieniowej 1,5x ciśnienia roboczego (dla ciśnienia roboczego 16 bar – 24 bary). Należy również sprawdzić oporność elektryczną.


metalowe przewody gotowe
Instrukcja montażu węży Omega