PETRO REEL

Wąż przeznaczony przede wszystkim do pracy na nawijaczach bębnowych w cysternach do przewozu oleju i produktów ropopochodnych.

PETRO TANK

Uniwersalny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przeładunku benzyn i oleju napędowego. Szczególnie rekomendowany do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

XHD

Ekonomiczny wąż tłoczny, przeznaczony do nawijaczy bębnowych do przeładunku oleju grzewczego i napędowego.

DRAINTEC XX

Wąż ssawno- tłoczny, przeznaczony do odprowadzania wody deszczowej z dachów pływających zbiorników magazynowych paliw. Warstwa zewnętrzna odporna na związki aromatyczne.

UNITRIX 60

Uniwersalny, antystatyczny wąż do olejów, smarów, zaolejonego powietrza i niektórych chemikaliów.

HD

Wysokiej klasy wąż tłoczny przeznaczony szczególnie do pracy na zwijadłach autocystern paliwowych.

TW-E

Wąż ssawno- tłoczny przeznaczony do przeładunku paliw lotniczych, stosowany do rozładunku cystern i jako połączenie cysterna- przyczepa.

HD-C

Wysokiej klasy wąż przeznaczony do bezpośredniego tankowania samolotów, odporny na: wszystkie rodzaje paliw lotniczych włącznie z paliwem do silników odrzutowych ( JET, A1 ), ciecze zapobiegające oblodzeniu i oleje silnikowe. Standardowo stosowany do hydrantów, oraz do nawijaczy bębnowych.

TW

Wysokiej klasy wąż ssawno- tłoczny przeznaczony do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych.

HIGRADE 101 XX

Wysokiej klasy wąż kompozytowy do przesyłu: paliw lotniczych, biopaliw, oraz oleju napędowego i benzyn w transporcie drogowym i kolejowym. Posiada wysoką odporność chemiczną i mocną konstrukcję, zapewniającą długi okres użytkowania.

NAFTA 10 1TN

Uniwersalny wąż przeznaczony do przeładunku substancji ropopochodnych o maksymalnej zawartości węglowodorów aromatycznych do 60% i MTBE do 6%. Szczególnie rekomendowany do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

HD-C NEON

Wysokiej klasy wąż przeznaczony do bezpośredniego tankowania samolotów, odporny na: wszystkie rodzaje paliw lotniczych włącznie z paliwem do silników odrzutowych ( JET, A1 ), ciecze zapobiegające oblodzeniu i oleje silnikowe. Standardowo stosowany do hydrantów, oraz do nawijaczy bębnowych.

NAFTA HF10 A60

Bardzo elastyczny wąż do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 60%.

HB

Wysokiej klasy wąż do przeładunku mas bitumicznych, oraz mazutu.

OIL MARINE 808 ZX

Elastyczny wąż do przeładunków morskich, przeznaczony do przesyłu szerokiego zakresu węglowodorów.

EXILITE AP

Wyjątkowo lekki wąż kompozytowy do przesyłu paliw i produktów ropochodnych.

BUTAPAL

Wysokiej klasy wąż tłoczny do rozładunku LPG ( ciekły propan-butan , propylen) Szczególnie zalecany do pracy na nawijaczach bębnowych w cysternach LPG.

PHD F

Wysokiej klasy wąż paliwowy, ssawno- tłoczny, slużący między innymi do roztankowywania samolotów.

CARBOPOMP M 10 ISO

Wąż paliwowy, tłoczny, przeznaczony dla jednostek pływających o długości stępki do 24 m, odporny na paliwa o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%.

CARBOPOMP M SPC IIC

Elastyczny wąż paliwowy, ssawno- tłoczny, przeznaczony dla jednostek pływających o długości stępki do 24 m, odporny na paliwa o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%. Stosowany przy wlewach paliwa.