CASER

Biały i gładki w środku, zgodny ze standardami FDA oraz BfR XXI Kat.2. Warstwa zewnętrzna również gładka, odporna na ścieranie, tłuszcze zwierzęce i roślinne, ozon oraz warunki atmosferyczne. Zastosowanie: produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, owoce, napoje; do gorącej wody – dla serwisów dbających o czystość w zakładach spożywczych.

UNITRIX 60

Uniwersalny, antystatyczny wąż do olejów, smarów, zaolejonego powietrza i niektórych chemikaliów.

PRESS NL 10

Standardowy wąż,tłoczny, ekstrudowany.

ARIANNA PTR

Przezroczysty, tłoczny wąż klasy technicznej do wody oraz sprężonego powietrza.

PYTHON NY 30

Bardzo elastyczny, ekonomiczny wąż, stosowany do mało agresywnych substancji chemicznych i gorącej wody. Nieodporny na substancje ropopochodne. Posiada antystatyczną warstwę wewnętrzną.

PERLAPAL W

Niskociśnieniowy wąż z białą warstwą wewnętrzną do pary wodnej, stosowany w zakładach produkcji spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Warstwa zewnętrzna węża odporna na tłuszcze, oleje oraz środki czyszczące i dezynfekcyjne.

PYTHON NV 20

Uniwersalny wąż z antystatyczna warstwą wewnętrzną. Stosowany do powietrza, zimnej i ciepłej wody oraz lekkich chemicznych mediów. Cechuje się wysoką odpornością na ozon, niskie temperatury i niebrudzącą warstwą zewnętrzną.

AQUAPAL

Wysokiej klasy wąż z neutralną warstwą wewnętrzną, pozbawioną zapachu i smaku, zapewniającą utrzymanie długotrwałej i wysokiej czystości mikrobiologicznej. Warstwa zewnętrzna odporna na promieniowanie UV, ścieranie oraz ozon. Zgodny z FDA i spełnia zalecenia KTW, kategoria “A” i DVGW W270 i VP 549, DVGW Reg-Nr: DW-0309BT0079..