GLASS W

Wąż stosowany w układach chłodzenia w hutnictwie, oraz przy obróbce termicznej metali.

CASER

Biały i gładki w środku, zgodny ze standardami FDA oraz BfR XXI Kat.2. Warstwa zewnętrzna również gładka, odporna na ścieranie, tłuszcze zwierzęce i roślinne, ozon oraz warunki atmosferyczne. Zastosowanie: produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, owoce, napoje; do gorącej wody – dla serwisów dbających o czystość w zakładach spożywczych.

ARIANNA PTR

Przezroczysty, tłoczny wąż klasy technicznej do wody oraz sprężonego powietrza.

RAUCLAIR E

Uniwersalny, krystalicznie przejrzysty i elastyczny wąż odporny na niektóre chemikalia, starzenie i ścieranie. Wolny od kadmu. . Idealne rozwiązanie do przesyłu ciekłych produktów spożywczych jak soki owocowe, napoje wino i napoje zawierające do 15% alkoholu.

PRESS NL 10

Standardowy wąż,tłoczny, ekstrudowany.

CORTUB

Wąż przeznaczony do wody. Stosowany do mycia maszyn papierniczych.

PROTECTOR ELEKTRO

Specjalistyczny, nieprzewodzący wąż o wysokiej odporności na przepalenie, stosowany w układach chłodzenia w metalurgii.

APOLLO SE

Ekstrudowany wąż z PCV,elastyczny w niskich temperaturach, stosowany do nawadniania oraz na pojazdach asenizacyjnych.

APOLLO SUPERFLEX 2

Olejoodporny, bardzo elastyczny, wąż stosowany do przepompowywania olejów i wód zaolejonych, również w niskich temperaturach pracy.

UNITRIX 60

Uniwersalny, antystatyczny wąż do olejów, smarów, zaolejonego powietrza i niektórych chemikaliów.

TE PW

Płaski, bardzo lekki wąż do przeładunku: wody pitnej, wody zaolejonej, wody przemysłowej, w warunkach polowych wojskowych przeładunków “ship to shore i offshore”.Posiada dopuszczene do stosowania dla wody pitnej.

MERCURIO M

Lekki wąż, płaski, przeznaczony do nawadniania, odwadniania wykopów i przewodzenia nieagresywnych cieczy.

TICON CLEAN BLUE FDA

Ticon Clean Blue FDA to wąż tłoczny zgodny z FDA. Przeznaczony do mycia gorącą wodą, oraz przesyłu wody pitnej i substancji spożywczych. Warstwa zewnętrzna węża została wykonana z gumy EPDM odpornej na środki dezynfekcyjne i myjące.

PYTHON NY 30

Bardzo elastyczny, ekonomiczny wąż, stosowany do mało agresywnych substancji chemicznych i gorącej wody. Nieodporny na substancje ropopochodne. Posiada antystatyczną warstwę wewnętrzną.

PERLAPAL W

Niskociśnieniowy wąż z białą warstwą wewnętrzną do pary wodnej, stosowany w zakładach produkcji spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Warstwa zewnętrzna węża odporna na tłuszcze, oleje oraz środki czyszczące i dezynfekcyjne.

PYTHON NV 20

Uniwersalny wąż z antystatyczna warstwą wewnętrzną. Stosowany do powietrza, zimnej i ciepłej wody oraz lekkich chemicznych mediów. Cechuje się wysoką odpornością na ozon, niskie temperatury i niebrudzącą warstwą zewnętrzną.

AQUAPAL

Wysokiej klasy wąż z neutralną warstwą wewnętrzną, pozbawioną zapachu i smaku, zapewniającą utrzymanie długotrwałej i wysokiej czystości mikrobiologicznej. Warstwa zewnętrzna odporna na promieniowanie UV, ścieranie oraz ozon. Zgodny z FDA i spełnia zalecenia KTW, kategoria “A” i DVGW W270 i VP 549, DVGW Reg-Nr: DW-0309BT0079..