PROMOCJA! Przewody do paliw
na cysterny i na zwijadła.

Przewody spustowe do paliw gumowe i kompozytowe, a także przewody gumowe na zwijadła w bardzo atrakcyjnej cenie. Czas wykonania przewodów to zaledwie 2 dni!

PRZEWODY KOMPOZYTOWE
przewody elastyczne standardowe

Parametry przewodów gotowych kompozytowych: Ciś.Robocze: 10-15 bar Φ wew.: 20 – 250 [mm] T.min: -40°C […]

ASPOPOMP

Wąż przeznaczony przede wszystkim do pracy na nawijaczach bębnowych w cysternach do przewozu oleju i produktów ropopochodnych, w tym paliw o zawartości węglowodorów aromatycznych do 60%.

OIL 800 ZZ

Wąż przeznaczony do transportu: benzyn, oleju napędowego, olejów smarnych, parafin. Stosowany do za i wyładunku cystern drogowych i kolejowych, do podłączania zbiorników oraz jako element kompensacyjny na instalacjach. Odporny na związki aromatyczne, antystatyczny.

OIL MARINE 808 ZX

Elastyczny wąż do przeładunków morskich, przeznaczony do przesyłu szerokiego zakresu węglowodorów.

CARBURITE 10E

Wąż ssawno- tłoczny przeznaczony do przeładunku produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%.

TE AS

Płaskozwijalny, antystatyczny, bardzo lekki wąż do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych w warunkach polowych wojskowych przeładunków „ship to shore” i „offshore”.

UNITRIX 60

Uniwersalny, antystatyczny wąż do olejów, smarów, zaolejonego powietrza i niektórych chemikaliów.

FHD

Płaskozwijalny wąż o przewodzącej warstwie zewnętrznej do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatyucznych do 50%. Stosowany głównie do bunkrowania statków.

PHD F

Wysokiej klasy wąż paliwowy, ssawno- tłoczny, slużący między innymi do roztankowywania samolotów.

HD-C

Wysokiej klasy wąż przeznaczony do bezpośredniego tankowania samolotów, odporny na: wszystkie rodzaje paliw lotniczych włącznie z paliwem do silników odrzutowych ( JET, A1 ), ciecze zapobiegające oblodzeniu i oleje silnikowe. Standardowo stosowany do hydrantów, oraz do nawijaczy bębnowych.

HD-C NEON

Wysokiej klasy wąż przeznaczony do bezpośredniego tankowania samolotów, odporny na: wszystkie rodzaje paliw lotniczych włącznie z paliwem do silników odrzutowych ( JET, A1 ), ciecze zapobiegające oblodzeniu i oleje silnikowe. Standardowo stosowany do hydrantów, oraz do nawijaczy bębnowych.

HD-RV

Elastyczny wąż tłoczny, paliwowy, stosowany jako łącznik do rur na cysternach paliwowych.

TW

Wysokiej klasy wąż ssawno- tłoczny przeznaczony do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych.

HITEMP 305 HXZ

elastyczny wąż kompozytowy ssawno-tłoczny do przesyłu gorących olejów i substancji bitumicznych.

STW

Ssawno- tłoczny wąż do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatyucznych do 50%. Stosowany głównie do bunkrowania statków.

LPG

Wysokiej klasy wąż tłoczny do LPG i gazu ziemnego, szczególnie zalecany do pracy na zwijaczach bębnowych cystern LPG.

CARBOPRESS D EN 1360 NL

Wąż tłoczny stosowany do dystrybutorów paliw z olejem napędowym.

LTW

Wysokiej klasy, elastyczny wąż przeładunkowy do paliw.

CARBOPOMP M SPC IIC

Elastyczny wąż paliwowy, ssawno- tłoczny, przeznaczony dla jednostek pływających o długości stępki do 24 m, odporny na paliwa o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%. Stosowany przy wlewach paliwa.

NAFTA 10 1TN

Uniwersalny wąż przeznaczony do przeładunku substancji ropopochodnych o maksymalnej zawartości węglowodorów aromatycznych do 60% i MTBE do 6%. Szczególnie rekomendowany do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

NAFTA HF10 A60

Bardzo elastyczny wąż do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 60%.

HD

Wysokiej klasy wąż tłoczny przeznaczony szczególnie do pracy na zwijadłach autocystern paliwowych.

PETROSTAR

Wąż przeznaczony przede wszystkim do pracy na nawijaczach bębnowych w cysternach do przewozu oleju i produktów ropopochodnych, w tym paliw o zawartości węglowodorów aromatycznych do 60%.

NAFTA HF16 STN

Bardzo elastyczny wąż do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 60%.

CARBOPOMP M 10 ISO

Wąż paliwowy, tłoczny, przeznaczony dla jednostek pływających o długości stępki do 24 m, odporny na paliwa o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%.