PRZEWODY GUMOWE
przewody elastyczne standardowe

Przewody elastyczne gumowe – standardy rynkowe.

GPH G

GPH G

MLECON

Wąż przeznaczony głównie do przetaczania mleka i produktów mleczarskich, soków, oraz wody pitnej

NAFTA 10 1TN

Uniwersalny wąż przeznaczony do przeładunku substancji ropopochodnych o maksymalnej zawartości węglowodorów aromatycznych do 60% i MTBE do 6%. Szczególnie rekomendowany do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

FLUORLINE

Uniwersalny, elastyczny wąż, stosowany do najbardziej agresywnych chemikaliów. Dedykowany do pistoletów nalewczych.

NAFTA HF10 A60

Bardzo elastyczny wąż do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 60%.

UNITRIX 60

Uniwersalny, antystatyczny wąż do olejów, smarów, zaolejonego powietrza i niektórych chemikaliów.

NAFTA HF16 STN

Bardzo elastyczny wąż do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 60%.

AQUAPAL SD

Wysokiej klasy wąż ssawno-tłoczny z neutralną warstwą wewnętrzną, pozbawioną zapachu i smaku, zapewniającą utrzymanie długotrwałej i wysokiej czystości mikrobiologicznej. Warstwa zewnętrzna odporna na promieniowanie UV, ścieranie oraz ozon. Zgodny z FDA i spełnia zalecenia KTW, kategoria „A” i DVGW W270 i VP 549, DVGW Reg-Nr: DW-0309BT0079.

DUNA

Wąż o wysokiej odporności na ścieranie, przeznaczony do urządzeń śrutowniczych. Może być stosowany do transportu pneumatycznego materiałów twardych, takich jak żwir, miał kwarcowy, korund, grys.

SCAMO SP

Wąż przeznaczony do odprowadzania gazów spalinowych na łodziach motorowych.

CARBURITE 10E

Wąż ssawno- tłoczny przeznaczony do przeładunku produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%.

HD-C NEON

Wysokiej klasy wąż przeznaczony do bezpośredniego tankowania samolotów, odporny na: wszystkie rodzaje paliw lotniczych włącznie z paliwem do silników odrzutowych ( JET, A1 ), ciecze zapobiegające oblodzeniu i oleje silnikowe. Standardowo stosowany do hydrantów, oraz do nawijaczy bębnowych.

PHD F

Wysokiej klasy wąż paliwowy, ssawno- tłoczny, slużący między innymi do roztankowywania samolotów.

CORROSIV

Wąż chemiczny do przeładunku produktów chemicznych takich jak: kwasy, ługi, zasady, ketony.

ASPOPOMP

Wąż przeznaczony przede wszystkim do pracy na nawijaczach bębnowych w cysternach do przewozu oleju i produktów ropopochodnych, w tym paliw o zawartości węglowodorów aromatycznych do 60%.

LSA 5739

Wysokiej jakości wąż tłoczny stosowany w przemyśle spożywczym. Przeznaczony do przewodzenia pary wodnej, a także gorącej oraz zdemineralizowanej wody. Odporny na warunki atmosferyczne i starzenie się. LSA 5739 jest produktem zgodnym z FDA.

TW

Wysokiej klasy wąż ssawno- tłoczny przeznaczony do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych.

FLUORFLEX 2

Ekstremalnie elastyczny, wysokiej klasy wąż, o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, odporny na wysokie temperatury, stosowany w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym , petrochemicznym i spożywczym. Cechują go; niewielkie siły zgięcia (wyjątkowa elastyczność), oraz niski współczynnik przenikania ciepła. Wąż odporny na wysoką temperaturę.

HD-C

Wysokiej klasy wąż przeznaczony do bezpośredniego tankowania samolotów, odporny na: wszystkie rodzaje paliw lotniczych włącznie z paliwem do silników odrzutowych ( JET, A1 ), ciecze zapobiegające oblodzeniu i oleje silnikowe. Standardowo stosowany do hydrantów, oraz do nawijaczy bębnowych.

PETROSTAR

Wąż przeznaczony przede wszystkim do pracy na nawijaczach bębnowych w cysternach do przewozu oleju i produktów ropopochodnych, w tym paliw o zawartości węglowodorów aromatycznych do 60%.

ELAFLON PLUS FEP BLK

ELAFLON PLUS FEP BLK to uniwersalny, chemiczny wąż ssawno-tłoczny do najbardziej agresywnych chemikaliów. Szczególnie przydatny do produktów wymagających wysokiej odporności na przebarwienia. Warstwę zewnętrzna węża wykonano z odpornej na starzenie, ścieranie, warunki atmosferyczne i płomienie gumy EPDM.
Warstwa FEP elektrycznie nieprzewodząca. Antystatyczny zgodnie z EN 12115:2011 typ „Ω”.

CHS

Wąż do przeładunku substancji chemicznych, takich jak: ługi, solanki, zasady, kwasy, aldehydy, estry, ketony, fenole.

HD-RV

Elastyczny wąż tłoczny, paliwowy, stosowany jako łącznik do rur na cysternach paliwowych.

HD

Wysokiej klasy wąż tłoczny przeznaczony szczególnie do pracy na zwijadłach autocystern paliwowych.

IGIENOIL AS

Bardzo elastyczny wąż do przesyłu: tłuszczów, olejów roślinnych, spirytusu spożywczego, piwa, wina, napojów alkoholowych do 92%, wody do picia, oraz soków owocowych.

ELAFLON PTFE-SD

Najwyższej klasy uniwersalny antystatyczny wąż ssawno-tłoczny z warstwą wewnętrzną z elektrycznie przewodzącego PTFE. Przeznaczony do przeładunku najbardziej agresywnych chemikaliów oraz wysokich temperatur mediów.
Spełnia wymagania EN 12115:2011 typ „Ω/T”, TRbF 131 / 2, FDA oraz USP Class VI. Może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem EX 0 i 1.

LPG

Wysokiej klasy wąż tłoczny do LPG i gazu ziemnego, szczególnie zalecany do pracy na zwijaczach bębnowych cystern LPG.

LACTOPAL

Wysokiej klasy tłoczny wąż do przesyłu: wazeliny, olejów jadalnych, oraz innych substancji spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.

LPG16

Wysokiej klasy wąż do dystrybutorów LPG.

STW

Ssawno- tłoczny wąż do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatyucznych do 50%. Stosowany głównie do bunkrowania statków.

LGDU

Wysokiej klasy wąż do przesyłu substancji spożywczych o podwyższonych wymaganiach w zakresie czystości. Neutralny dla smaku i zapachu.

LTW

Wysokiej klasy, elastyczny wąż przeładunkowy do paliw.

TRIX MULTI-FOOD

TRlX-MULTI-FOOD to uniwersalny, wzmocniony oplotem syntetycznym wąż tłoczny dla przemysłu spożywczego. Stosowany w dużych zakładach gastronomicznych w produkcji sera, margaryny, dżemu, w przetwórstwie rybnym, a także w browarach, rzeźniach, olejarniach oraz w przemyśle skórzanym. Może być również stosowany na wyposażenie maszyn mleczarskich. Odporny na promieniowanie UV, oleje i produkty o dużej zawartości tłuszczu. Zgodny z FDA oraz BGVV XXI kat. 2.

TICON CLEAN BLUE FDA

Ticon Clean Blue FDA to wąż tłoczny zgodny z FDA. Przeznaczony do mycia gorącą wodą, oraz przesyłu wody pitnej i substancji spożywczych. Warstwa zewnętrzna węża została wykonana z gumy EPDM odpornej na środki dezynfekcyjne i myjące.

STEAMCORD

Steamcord to niskociśnieniowy, wąż tłoczny wykonany z gumy EPDM. Odporny na zaginanie, przeznaczony do przewodzenia pary wodnej i gorącej wody.

SATURVAP 232

Wysokociśnieniowy wąż tłoczny wzmocniony oplotem stalowym. Wykonany z odpornej na starzenie, warunki atmosferyczne, a także ścieranie gumy EPDM. Stworzony z myślą o przewodzeniu gorącej wody i pary.

SATSTEAM 210 232

Wysokociśnieniowy wąż tłoczny, wykonany z gumy EPDM, wzmocniony podwójnym oplotem stalowym. Odporny na warunki atmosferyczne, starzenie, ścieranie oraz wysoką temperaturę. Przeznaczony do przewodzenia wody oraz pary nasyconej w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

PYTHON NY 30

Bardzo elastyczny, ekonomiczny wąż, stosowany do mało agresywnych substancji chemicznych i gorącej wody. Nieodporny na substancje ropopochodne. Posiada antystatyczną warstwę wewnętrzną.

PERLAPAL W

Niskociśnieniowy wąż z białą warstwą wewnętrzną do pary wodnej, stosowany w zakładach produkcji spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Warstwa zewnętrzna węża odporna na tłuszcze, oleje oraz środki czyszczące i dezynfekcyjne.

PYTHON NV 20

Uniwersalny wąż z antystatyczna warstwą wewnętrzną. Stosowany do powietrza, zimnej i ciepłej wody oraz lekkich chemicznych mediów. Cechuje się wysoką odpornością na ozon, niskie temperatury i niebrudzącą warstwą zewnętrzną.

AQUAPAL

Wysokiej klasy wąż z neutralną warstwą wewnętrzną, pozbawioną zapachu i smaku, zapewniającą utrzymanie długotrwałej i wysokiej czystości mikrobiologicznej. Warstwa zewnętrzna odporna na promieniowanie UV, ścieranie oraz ozon. Zgodny z FDA i spełnia zalecenia KTW, kategoria „A” i DVGW W270 i VP 549, DVGW Reg-Nr: DW-0309BT0079..